Kontaktni podatki

Recepcija:
Tel.: (04) 583-41-00
e-pošta: recepcija-jesenice@ssz-slo.si

Direktorica:
dr. Karmen ARKO, dr. socialne gerontologije
Tel.: (04) 583-41-05
e-pošta: karmen.arko@ssz-slo.si

Pomočnik direktorja:
Mitja SLAPAR, mag. posl. ved
Tel.: (04) 583-41-06
Fax: (04) 583-41-20
e-pošta: mitja.slapar@ssz-slo.si
e-pošta: dufbj@siol.net

Socialna služba:
Duši ŽAKELJ, univ.dipl.soc. 
Tel.: (04) 583-41-03
e-pošta: dusi.zakelj@ssz-slo.si

Timski vodja in vodja kakovosti:
Marija TRČEK, mag. zdr. nege
Tel.: (04) 583-41-14
mobitel: (040) 43-63-77
e-pošta: marija.trcek@ssz-slo.si

Vodje zdravstvene nege in oskrbe:

Vodja zdravstvene nege:
Maja OBLAK, dipl. med. sestra
Tel.: (04) 583-41-15
mobitel: (040) 43-63-76
e-pošta: maja.oblak@ssz-slo.si

Vodja pomoči na domu:
Klavdija Abram Arnež, univ.dipl.soc.del. 
Tel: 04/ 583-41-04
e-pošta: klavdija.abram-arnez@ssz-slo.si

Koordinator pomoči na domu:
Lujka BRČINOVIĆ 
Tel: 04/ 583-41-04

Fizioterapija:
Nina JUSTIN, dipl.ft. 
Tel.:04/ 583-41-16
e-pošta: fizioterapija-jesenice@ssz-slo.si 

Delovna terapija:
Natalija JOVANOVIĆ,  Mojca ROTAR, dipl.dt. 
Tel.: (04) 583-34-17
e-pošta: delovna.terapija@ssz-slo.si

Ambulanta:
Jasmina DŽAFIĆ, med. sestra 
Tel.: (04) 583-41-07
mobitel: (040) 57- 25-44
e-pošta: jasmina.dzafic@ssz-slo.si

Skip to content