Kontaktni podatki

Recepcija:
Tel.: (04) 583-41-00
e-pošta: recepcija@dfb.si

Direktorica:
dr. Karmen Arko, dr. socialne gerontologije
Tel.: (04) 583-41-05
e-pošta: karmen.arko@dfb.si

Pomočnik direktorja:
Mitja Slapar, mag. posl. ved
Tel.: (04) 583-41-06
e-pošta: mitja.slapar@dfb.si

Socialna služba:
Duši Žakelj, univ. dipl. soc. 
Tel.: (04) 583-41-03
e-pošta: dusi.zakelj@dfb.si

Timski vodja in vodja kakovosti:
Marija Trček, mag. zdr. nege
mobitel: (040) 43-63-77
e-pošta: marija.trcek@dfb.si

Namestnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe:
Maja Oblak, dipl. med. sestra
mobitel: (040) 43-63-76
e-pošta: maja.oblak@dfb.si

Timski vodja:
Nuša Hribar, dipl. med. sestra  
mobitel: (040) 43-63-75

Vodja pomoči na domu:
Maja Olip, mag. soc. del.  
Tel: (04) 583-41-04
e-pošta: maja.olip@dfb.si

Koordinator pomoči na domu:
Lujka Brčinović 
Tel: (04) 583-41-04
e-pošta: lujka.brcinovic@dfb.si

Fizioterapija:
Nina Justin, dipl. fiziot. 
Tel.: (04) 583-41-16
e-pošta: fizioterapija@dfb.si

Delovna terapija:
Natalija Jovanović,  dipl. del. ter.
Mojca Rotar, dipl. del. ter.
Tel.: (04) 583-41-17
e-pošta: delovna.terapija@dfb.si

Ambulanta:
Jasmina Džafić, med. sestra 
Tel.: (04) 583-41-07
mobitel: (040) 57- 25-44
e-pošta: jasmina.dzafic@dfb.si

Scroll to Top
Skip to content