Zdravstvena nega in oskrba

Za storitve zdravstvene nege in oskrbe v našem domu skrbi ustrezno usposobljen tim, ki zajema magistrico zdravstvene nege, diplomirani medicinski sestri, fizioterapevtko, delovni terapevtki, delovno inštruktorico, tehnike zdravstvene nege, medicinske sestre, bolničarje oz. negovalce, strežnice in čistilke.

Za spremljanje zdravstvenega  stanja naših stanovalcev poleg zdravstveno negovalnega osebja skrbi zdravnik splošne medicine.

V domski ambulanti dela Maja Robič, dr. med. spec. druž. med. in sicer od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure. Zdravnica je na voljo za informacije vsak dan od 12. do 13. ure. Kontaktna številka sestre v ambulanti je 04/5834-107 in 040 572 544. Zdravnica predpisuje ustrezno zdravljenje, ustrezno dietno prehrano in fizioterapevtske storitve. Naše stanovalce po potrebi napoti tudi na specialistične preglede in zdravljenje v ustrezne zdravstvene ustanove, glede na njihove potrebe ter nudi informacije o zdravstvenem stanju stanovalca za njihove svojce.

V naš dom približno enkrat tedensko prihaja tudi psihiatrinja Nataša Vuga, ki skrbi za psihiatrično obravnavo naših stanovalcev.

Stanovalce na podlagi njihovih potreb in meril, ki jih določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, razvrščamo v kategorije zdravstvene nege.

Služba zdravstvene nege in oskrbe stremi k celostni in individualni obravnavi naših stanovalcev. S stalno prisotnostjo, skrbno spodbudo in pomočjo skušamo ohraniti, doseči ali povrniti čim večjo stopnjo samostojnosti naših stanovalcev v vseh življenjskih aktivnostih.

Za doseganje čim večje kakovosti bivanja in počutja naših stanovalcev je pomembno dobro sodelovanje z ostalimi njim pomembnimi osebami. Zato naše delovanje in izvajanje storitev temelji na povezovanju vseh vključenih – stanovalcev, svojcev in zaposlenih.

Za vaše predloge, želje in vprašanja smo dosegljivi na naslednjih telefonskih številkah:

Maja Oblak, namestnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbedipl. med. sestra, 040 436 376

Marija Trček, vodja tima in vodja kakovosti, mag. zdrav. nege, 040 436 377

Ob vikendih, praznikih in ponoči  za nujne informacije je osebje dosegljivo na telefonskih številkah 040 436 373 in 040 436 372.

Scroll to Top
Skip to content