Izjava o dostopnosti spletišča

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Doma upokojencev Dr. Franceta Berglja Jesenice, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.dfb.si

Dom upokojencev Dr. Franceta Berglja Jesenice se zavezuje omogočati dostopnost do vsebine spletišča na spletni povezavi https://www.dfb.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/18.

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom na stopnji AA (WCAG 2.0), ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA, ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Z vtičnikom “dostopnost” obiskovalcem spletišča omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam.

Obiskovalci spletne strani lahko s pomočjo vtičnika povečajo ali pomanjšajo pisavo, spletišče nastavijo brezbarvno (v sivinah), nastavijo visok ali negativni kontrast, svetlo ozadje, nastavijo povezave tako, da so podčrtane ali pisavo tako, da je lažje berljiva.

Stopnja skladnosti

Spletišče Dom upokojencev Dr. Franceta Bergljaje delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem. 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča Dom upokojencev Dr. Franceta Bergljaspremljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

– skenirani dokumenti in obrazci v obliki PDF zapisa,
– videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov.

Obvestila o neskladju z zahtevami in zaprosila za informacije glede vsebin spletišča ter vsebin, ki ne spadajo na področje uporabe Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1) sprejemamo na e-naslovu info@dfb.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v 8 dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog nezmožnosti odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA javnega sektorja izvaja:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
01 555 58 48
gp.irsid@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 08. 10. 2021 na podlagi samoocene.

Scroll to Top
Skip to content