Socialna služba

Namen delovanja socialne službe v domu je, da s sodelovanjem z ostalimi službami v domu, zagotavlja pogoje za čim kvalitetnejše bivanje stanovalcev, s poudarkom na razvijanju medčloveških odnosov in vzdrževanju stikov z njihovo socialno mrežo. Pri delu s stanovalci in njihovimi svojci se dosledno uporabljajo  strokovna načela, ki upoštevajo individualnost, celovit, kontinuiran in multidisciplinaren  pristop.

Pred sprejemom v dom socialna delavka v svetovalnih razgovorih bodoče stanovalce in njihove svojce pripravlja na novo življenjsko izkušnjo, to je bivanje v domu. V primeru, da bodoči stanovalci ne morejo priti v dom jih socialna delavka obišče na njihovem domu.

V prvem obdobju privajanja novo sprejetega stanovalca v dom, socialna delavka nudi pomoč in podporo pri vključevanju v domsko življenje, svojcem pa podporo pri sprejemanju nove vloge v odnosu do sorodnika (vzpodbujanje za nadaljevanje in vzdrževanje socialnih stikov s stanovalcem in krepitev sodelovanja med svojci in domom). V času bivanja v domu socialna delavka nudi podporo in pomoč pri različnih življenjskih situacijah in izzivih s katerimi se soočajo stanovalci.

Stanovalke in stanovalci se lahko na socialno delavko obrnejo vsak delovni dan v dopoldanskem času.

Za pogovor glede sprejema pa je socialna delavka dosegljiva v času uradnih ur:

Ponedeljek : 8-12 ure
Sreda: 8-12, 14-16 ure
Petek: 8-12 ure

Scroll to Top
Skip to content