Politika kakovosti

Kakovost2000

Sistem vodenja kakovosti -Standard ISO 9001

V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja si prizadevamo, da so naši stanovalci, uporabniki in njihovi bližnji zadovoljni in deležni najboljše celostne obravnave. Da bi naše delo lahko neprekinjeno izboljševali smo se odločili, da bomo vpeljali sistem vodenja kakovosti – Standard ISO 9001, ki temelji na procesih dela.

Skladnosti z zahtevami standarda je presojala strokovna storitvena družba Bureau Veritas v obdobju od 16.2.2022 in 17.2.2022 ter v mesecu 29.3.2022 podala strokovno mnenje. Podelitev certifikata je bila 21.4.2022, na kateri so bili prisotni župan občine Jesenice g. Blaž Račič, zunanji svetovalec g. Jure Tomšič, člani Sveta zavoda, skrbniki procesov, stanovalci in zaposleni.

Procesni pristop in stalno izboljševanje (po principu PDCA) sta osnovi izboljševanja, pridruži se jima še obvladovanje tveganj (določitve, vrednotenje in upravljanje tveganj). Tu ne gre le za izogibanje oziroma zmanjšanje negativnih posledic, temveč tudi za povečanje izrabe priložnosti, ki se ponujajo pri vsakodnevnem delu.

V naših delovnih procesih želimo obvladovati čim večje število dejavnikov, ki bi lahko vplivali na varnost izvajanja naših storitev in zadovoljstvo stanovalcev, uporabnikov, njihovih bližnjih in zaposlenih.

Prednosti, ki jih prinaša uvedba standarda ISO 9001 v poslovanje in delovanje organizacije so:

 • večje zaupanje vseh interesnih skupin,
 • manjše tveganje za nastanek napake
 • večje zadovoljstvo odjemalcev,
 • vodenje z jasno postavljenimi cilji,
 • večjo konkurenčnost, določitev in optimizacijo procesov,
 • izboljšan pretok informacij na vseh nivojih organizacije,
 • zviševanje gospodarnosti in konkurenčnosti,
 • izboljšanje ugleda organizacije,
 • zgodnje odkrivanje slabosti, zmanjšanje števila popravil in reklamacij,
 • zmanjšanje stroškov zavarovanj,
 • jasne vhodne in izhodne zahteve procesov,
 • omejitev na bistvene zahteve procesov,
 • interno in eksterno povečana transparentnost,
 • omejevanje nepotrebnega dela,
 • jasna določitev odgovornosti in pooblastil zaposlenih
 • urejenost dokumentacije.

Politika kakovosti in opredeljene vrednote zavezujejo vse zaposlene, da jih s svojim osebnim zgledom dnevno udejanjamo.

Scroll to Top
Skip to content