Politika kakovosti

Sistem vodenja kakovosti -Standard ISO 9001

V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja si prizadevamo, da so naši stanovalci, uporabniki in njihovi bližnji zadovoljni in deležni najboljše celostne obravnave. Da bi naše delo lahko neprekinjeno izboljševali smo se odločili, da bomo vpeljali sistem vodenja kakovosti – Standard ISO 9001, ki temelji na procesih dela.

Procesni pristop in stalno izboljševanje (po principu PDCA) sta osnovi izboljševanja, pridruži se jima še obvladovanje tveganj (določitve, vrednotenje in upravljanje tveganj). Tu ne gre le za izogibanje oziroma zmanjšanje negativnih posledic, temveč tudi za povečanje izrabe priložnosti, ki se ponujajo pri vsakodnevnem delu.

V naših delovnih procesih želimo obvladovati čim večje število dejavnikov, ki bi lahko vplivali na varnost izvajanja naših storitev in zadovoljstvo stanovalcev, uporabnikov, njihovih bližnjih in zaposlenih.

S sistemom vodenja kakovosti pričakujemo, da bomo dosegli:

  • nenehno izboljševanje delovnih procesov,
  • boljšo kakovost storitev za naše stanovalce in uporabnike v povezavi z večjo preglednostjo storitev,
  • večjo motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih,
  • odgovorno zavedanje vsakega zaposlenega k usmerjenosti v kakovost opravljenih storitev,
  • povečanje ugleda Doma na vseh področjih,
  • primerljivost z ostalimi podobnimi Domovi.

Politika kakovosti in opredeljene vrednote zavezujejo vse zaposlene, da jih s svojim osebnim zgledom dnevno udejanjamo.

Skip to content