Pod okriljem prijaznosti

Dom upokojencev dr. Franceta Berglja

Celovita in kakovostna skrb za starejše

Osnovno poslanstvo je izvajanje intencionalnega varstva starejših od 65 let, ki zaradi bolezni, starosti ali drugih razlogov ne morejo živeti doma.

Poslanstvo doma je zagotavljanje celovite in kakovostne skrbi, ki se zagotavlja z individualno obravnavo, načrtovanjem oskrbe in timskim pristopom. Dom se z namenom ustvarjanja kakovostnega bivanja in dobrega počutja stanovalcev povezuje z okoljem, različnimi izvajalci, organizacijami in društvi in izvaja veliko najrazličnejših aktivnosti v skladu z interesi in zmožnostmi stanovalcev.

Naše poslanstvo je tudi dvig kvalitete življenja starejših ljudi in njihovih družin in izboljšanje možnosti za premagovanje njihovih stisk in težav.

Preberi več

Ustvarjanje kakovostnega bivanja in dobrega počutja stanovalcev

Preberi več

Kakovostno bivanje, individualnost, samostojnost, zasebnost, domačnost, občutek varnosti in socialne vključenosti

Preberi več

Dom upokojencev dr. Franceta Berglja v številkah:

138

prijaznih zaposlenih

198

zadovoljnih oskrbovancev

195+

uporabnikov socialne oskrbe na domu

80+

let izkušenj

Skip to content