Pod okriljem prijaznosti

Dom upokojencev dr. Franceta Berglja

Celovita in kakovostna skrb za starejše

Osnovno poslanstvo je izvajanje intencionalnega varstva starejših od 65 let, ki zaradi bolezni, starosti ali drugih razlogov ne morejo živeti doma.

Poslanstvo doma je zagotavljanje celovite in kakovostne skrbi, ki se zagotavlja z individualno obravnavo, načrtovanjem oskrbe in timskim pristopom. Dom se z namenom ustvarjanja kakovostnega bivanja in dobrega počutja stanovalcev povezuje z okoljem, različnimi izvajalci, organizacijami in društvi in izvaja veliko najrazličnejših aktivnosti v skladu z interesi in zmožnostmi stanovalcev.

Naše poslanstvo je tudi dvig kvalitete življenja starejših ljudi in njihovih družin in izboljšanje možnosti za premagovanje njihovih stisk in težav.

Preberi več

Ustvarjanje kakovostnega bivanja in dobrega počutja stanovalcev

Preberi več

SOCIALNI SERVIS obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.Več informacij na tel. št. 04 58 34 109 ali email: info@dfb.si

Studio B
Vsi občani, ne glede na to ali so vključeni v dejavnosti doma, lahko koristijo dejavnosti Studia B: pedikuro, fizioterapijo, limfno drenažo in frizerske storitve. Več informacij na tel. št. 040 436 371 ali email: studiob@dfb.si

Kakovostno bivanje, individualnost, samostojnost, zasebnost, domačnost, občutek varnosti in socialne vključenosti

Preberi več

Dom upokojencev dr. Franceta Berglja v številkah:

147

prijaznih zaposlenih

200

zadovoljnih oskrbovancev

220

uporabnikov na domu

84

let izkušenj

Scroll to Top
Skip to content