Storitve

Institucionalno varstvo

Institucionalno varstvo starejših oseb je namenjeno osebam, starim 65 let in več. Storitve, ki jih dom zagotavlja obsegajo osnovno in socialno oskrbo, zdravstveno nego in zdravljenje. Življenje v domu mora biti kar najbolj podobno domačemu, zato za stanovalce organiziramo različne dejavnosti v okviru delovne terapije, nudimo jim fizioterapevtske storitve. Več >

Pomoč na domu

S storitvami socialne oskrbe na domu želimo v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice našim uporabnikom, ki se sami ali s pomočjo svojcev zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati sami, omogočiti in olajšati življenje v toplini njihovega doma in domačega življenjskega okolja. Več >

Zdravstvena nega in oskrba

Za storitve zdravstvene nege in oskrbe v našem domu skrbi ustrezno usposobljen tim, ki zajema magistrico zdravstvene nege, diplomirani medicinski sestri, fizioterapevtko, delovni terapevtki, delovno inštruktorico, tehnike zdravstvene nege, medicinske sestre, bolničarje oz. negovalce, strežnice in čistilke. Več >

Ostala ponudba

Vsebina bo dodana naknadno. Hvala za razumevanje.

Socialna služba

Namen delovanja socialne službe v domu je, da s sodelovanjem z ostalimi službami zavoda, zagotavlja pogoje za čim kvalitetnejše bivanje stanovalcev, s poudarkom na razvijanju medčloveških odnosov in vzdrževanju stikov z njihovo socialno mrežo. Pri delu s stanovalci in njihovimi svojci se dosledno uporabljajo  strokovna načela, ki upoštevajo individualnost, celovit, kontinuiran in multidisciplinaren  pristop. Več >

Zdravstvene storitve

Zdravljenje stanovalcev v našem domu izvaja zdravnica Zdravstvenega doma Jesenice, v ambulanti doma, od ponedeljka do petka, v dopoldanskem času.

Predpisuje načine zdravljenja, ustrezno dietno prehrano, fizioterapevtske storitve. Stanovalce napoti na preglede in zdravljenje v druge zdravstvene ustanove, glede na njihovo zdravstveno stanje. Več >

Fizioterapija

Fizioterapija je zdravstvena disciplina, ki z različnimi metodami in tehnikami skrbi za ohranjanje in izboljšanje gibalnih sposobnosti stanovalcev ter s tem vpliva na kakovost življenja. Več >

Scroll to Top
Skip to content