Postopek za sprejem v dom

Postopek pred sprejemom v dom

Vse pomembne informacije o pogojih za sprejem v dom lahko prejmete pri socialni delavki. Prav tako se bodoči stanovalci in svojci lahko  dogovorite za ogled domskih prostorov in se seznanite z načinom bivanja v domu.

Obrazec za sprejem v dom

lahko dobite v tajništvu ali na recepciji našega doma. Sicer pa prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo lahko oddate tudi preko spleta: 

Prošnji za sprejem v dom je potrebno priložiti:

  • mnenje o zdravstvenem stanju, ki ga izda osebni zdravnik
  • pisno izjavo svojcev, skrbnika ali pooblaščene osebe o načinu plačila oskrbnine.

Prednost pri sprejemu v dom imajo občani občin Jesenice, Kranjska gora in Žirovnica.  O sprejemu odloča komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev.

Pri sprejemu se upošteva:

  • vrstni red prosilca
  • stalno bivališče prosilca
  • socialno – zdravstveno stanje prosilca
  • stalno bivališče svojcev
  • druge posebne okoliščine, ki opravičujejo sprejem prosilca v dom

Prihod v dom

Nastanitev v dom se izvede po predhodnem dogovoru s socialno delavko, ki vas, poleg medicinske sestre sprejmeta  v dom in seznanita  z osnovnimi določili hišnega reda ter vsebino storitev, ki se opravljajo v domu.

Ob prihodu v dom mora bodoči stanovalec prinesti s seboj:

  • osebni dokument( osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje)
  • kartico zdravstvenega zavarovanj
  • po predhodne dogovoru z zdravstvenim domom je dolžan urediti prenos zdravstvenega kartona v dom

Poleg navedenega je stanovalec dolžan prinesti osebno garderobo, obutev in pribor za osebno higieno.

Ob namestitvi v dom se s stanovalcem podpiše dogovor, s katerim se urejajo vsa bistvena vprašanja glede izvajanja storitve ( vrsta oskrbe, začetek izvajanja storitev, obseg in cena storitev, pogoji za spremembe in prenehanje veljavnosti dogovora.

Scroll to Top
Skip to content