Delovna terapija

Delovna terapija posamezniku pomaga, da se lahko vključuje v vsakodnevne življenjske aktivnosti na vseh področjih človekovega delovanja, ki obsegajo:

  • dnevne aktivnosti: ožje dnevne aktivnosti:
         – osebna higiena, mobilnost, hranjenje…
         – širše dnevne aktivnosti: vaje za spomin, žoga band, biosinhron…,
  • produktivnost: pomoč pri gospodinjskih opravilih, skrb za živali, skrb za vrt, skrb za rože, kreativne delavnice, okraševanje doma ob posebnih priložnostih, pomoč drugim, ročna dela, čistilne akcije, peka piškotov in palačink, izdelovanje okraskov ob različnih priložnostih…,
  • prostočasne aktivnosti: rekreacija, družabne igre, skupina za samopomoč, medgeneracijska druženja, prireditve, tombola, pevski zbor, verski obredi, bralna urica, praznovanja rojstnih dni in praznikov, sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, občinami in različnimi društvi, izleti, tematski pikniki,…,
  • sodelovanje v različnih vseslovenskih projektih: Dan za spremembe, Krkin teden humanosti, Teden vseživljenjskega učenja, Parada učenja, Simbioza gibanja, Rožnati oktober – Evropa Donna.

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki na posameznika gleda celostno, kot dejavno bitje, ki se nenehno vključuje v raznovrstne aktivnosti skozi celotno življenje. Delovni terapevt skupaj s posameznikom, na podlagi njegovih želja in potreb glede vsakodnevnega delovanja, išče najučinkovitejše strategije za polno življenje.

Delovno terapijo se izvaja individualno in skupinsko. Individualno se terapija prilagodi stanovalcu, njegovim željam in potrebam. S timskim pristopom se skrbi za čim večjo samostojnost ter s tem kakovostno življenje v domu.

Z vključevanjem v raznovrstne aktivnosti posameznik dosega čim večjo samostojnost, varnost in učinkovitost, s tem krepi svoje spretnosti, sposobnosti, kar prispeva k dobremu počutju, zdravju in kakovostnejšemu življenju v domu. Nauči se pravilnega načina izvajanja aktivnosti s tem pa preprečuje nastanek poškodb in poslabšanja bolezni.

Z delom v skupinah, kjer vlada prijetno vzdušje, se preprečuje pasivnost in izoliranost stanovalcev ter se spodbuja k navezovanju medsebojnih stikov. S tem želimo krepiti povezanost, spodbujati k medosebnim odnosom različnih ljudi, ki z nami delijo svoje spretnosti, znanja in pridobivajo nove izkušnje.

Delovno terapijo izvajata delovni terapevtki in animatorka.

Scroll to Top
Skip to content