Projekt REACT-EU

REACT-EU je eden največjih programov novega instrumenta EU za okrevanje po krizi pandemije covid-19. Za program je namenjenih 48,5 milijard evrov, namenjenih nadaljevanju in razširitvi odziva Evropske unije na krizo zaradi pandemije covid-19. Sredstva pobude so namenjena spodbujanju odprave posledic krize in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva po krizi. Program REACT-EU bo prispeval  k zelenemu, digitalnemu in odpornemu okrevanju gospodarstva z dodajanjem novih dodatnih sredstev k obstoječim programom kohezijske politike.

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva (razpis REACT-EU), je na voljo 93 milijonov evrov nepovratnih namenskih sredstev, s katerimi se bo zagotovilo bolj prijazno in varno bivalno okolje stanovalk in stanovalcev v domovih za starejše ter podprlo proces deinstitucionalizacije.

Predmet javnega razpisa React-EU je bilo sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. S sredstvi iz javnega razpisa se torej rešuje kritične razmere, pokriva se vrzeli in zagotavlja ustrezne standarde v obstoječih institucijah socialnega varstva ter podpora procesu deinstitucionalizacije.

V okviru razpisa REACT-EU so javni zavodi v dveh rokih prijavili 50 projektov. Vse vloge so bile pregledane in ocenjene s strani komisije. Med prijavljenimi je bilo izbranih 18 prejemnikov.

V gorenjski regiji sta bila dva prejemnika sredstev, Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice in Dom upokojencev Kranj.

Direktorica Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, dr. Karmen Arko, je pogodbo o sofinanciranju projekta »COVID-19 – Gradnja objekta »E« Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice« podpisala dne 14. 12. 2021 na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v Ljubljani.

Podatki o uspešni kandidaturi

Objava RTVSLO

Objava Gorenjski glas

Objava STA

Objava Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Scroll to Top
Skip to content