Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja v DFB Jesenice poteka po načrtu promocije zdravja, ki vsebuje sistematične ciljne aktivnosti in ukrepe, ki jih izvajamo za ohranjanje zdravja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev, za zmanjšanje tveganj za zbolevanjem in poškodb na delovnem mestu ter za zmanjšanje pojava poklicnih bolezni.  Po načrtu promocije zdravja se aktivnosti  delavci udeležujejo po lastni volji, razen preventivnih zdravniških pregledov in usposabljanj, ki so obvezna. Aktivnosti, ki jih izvajamo so: zagotavljanje predhodnih preventivnih in usmerjenih preventivnih zdravniških pregledov, teoretično in praktično usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu, omogočanje delavcem, da sodelujejo pri izboljšavah organizacije dela in delovnega okolja, optimalno usklajevanje delovnega časa zaposlenih (gibljiv delovni čas) in delo od doma v času covid 19. Zagotavljanje pretok informacij in skrb za pozitivno delovno vzdušje, širjenje informacij o zdravem načinu življenja (ponudba izobraževanj z vsebinami zdravega življenjskega sloga in z vsebinami obvladovanja težav sodobnega življenja , ponudba razgibalnih vaj na delovnem mestu, ponudba programov telesne vadbe…).

Scroll to Top
Skip to content