Fizioterapija

Fizioterapija je zdravstvena disciplina, ki z različnimi metodami in tehnikami preprečuje, odkriva, ocenjuje in popravlja ali blaži akutno in kronično gibalno disfunkcijo in je  usmerjena k izboljšanju gibalnih sposobnosti stanovalcev ter s tem vpliva na kakovost življenja.

Fizioterapevtske obravnave v domu potekajo individualno v prostoru fizioterapije in v sobah stanovalcev. Delo fizioterapije poteka individualno ali skupinsko. Vsakodnevno poteka skupinska telovadba v stavbi A, po določenih urah in za vsako nadstropje posebej.

Skupinska telovadba poteka na Sončni in Mali sončni enoti, trikrat tedensko (ponedeljek, sreda, petek). Skupinska telovadba poteka tudi na Gospodinjski enoti dvakrat na teden (torek, četrtek).

Fizioterapija pri stanovalcu se opravi po naročilu domske zdravnice, ki izda interni delovni nalog za fizioterapijo.

Fizioterapevt svetuje in pomaga pri izbiri ustreznega pripomočka za gibanje (rolator, hodulja, bergla,..).

Fizioterapevtske metode in tehnike, ki jih izvajamo v domu so:

  • elektroterapija,
  • magnetoterapija,
  • kinezioterapija,
  • terapija z ultrazvokom,
  • laser terapija,
  • respiratorna fizioterapija,
  • razgibavanje z elektronsko napravo,
  • svetovanje stanovalcem in njihovim svojcem pri uporabi pripomočkov pri hoji.
Scroll to Top
Skip to content