Poslanstvo, vizija, vrednote

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo je izvajanje intencionalnega varstva starejših od 65 let, ki zaradi bolezni, starosti ali drugih razlogov ne morejo živeti doma.  

Poslanstvo doma je zagotavljanje celovite in kakovostne skrbi, ki se zagotavlja z individualno obravnavo, načrtovanjem oskrbe in timskim pristopom. Dom se z namenom ustvarjanja kakovostnega bivanja in dobrega počutja stanovalcev povezuje z okoljem, različnimi izvajalci, organizacijami in društvi in izvaja veliko najrazličnejših aktivnosti v skladu z interesi in zmožnostmi stanovalcev. Naše poslanstvo je tudi dvig kakovosti življenja starejših ljudi in njihovih družin in izboljšanje možnosti za premagovanje njihovih stisk in težav.

Vizija

Vizija našega doma je stanovalcem, v sodelovanju s svojci in lokalnim okoljem dosegati tako raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z ostalo starejšo populacijo in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva. Postati želimo dobro prepoznaven in ugleden gerontološki center za oskrbo starejših, ki je osnovan na socialnem modelu oskrbe. Kjer zagotavljamo  individualnost, samostojnost, zasebnost, domačnost, občutek varnosti in socialno vključenost.

Vrednote, ki jih živimo in zagovarjamo

 • Srčnost                                          
 • Spoštovanje                                    
 • Razumnost                                     
 • Prijaznost
 • Strokovnost
 • Pravičnost
 • Zaupanje
 • Toplina
 • Sprejemanje
 • Zavzetost in odgovornost
 • Etičnost
Scroll to Top
Skip to content