Institucionalno varstvo

Institucionalno varstvo starejših oseb je namenjeno osebam, starim 65 let in več. Storitve, ki jih dom nudi obsegajo osnovno oskrbo (bivanje, prehrana, pranje perila, čiščenje in vzdrževanje bivalnega prostora) in socialno oskrbo ( pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov), zdravstveno nego in zdravljenje.

Življenje v domu mora biti kar najbolj podobno domačemu, zato za stanovalce organiziramo različne dejavnosti. Stanovalci lahko sodelujejo v skupinah za samopomoč, v drugih tematskih skupinah, se družijo s prostovoljci, se vključujejo v programe in medgeneracijska povezovanja v sodelovanju za različnimi organizacijami, društvi, vrtci, šolami, fakultetami… V domu potekajo različne aktivnosti – predavanja, prireditve, delavnice, izobraževanja, srečanja, izleti.

Povezujemo se z lokalno skupnostjo, saj predstavniki občin, krajevnih skupnosti, različnih društev in nevladnih organizacij (npr.: Karitas, društva invalidov…) svoje občane, krajane in člane obiskujejo ob različnih priložnostih in jim na različne načine izkazujejo svojo pozornost ter jim omogočajo ohranjanje socialne vključenosti in povezanosti s svojim domačim okoljem.

Za čim večjo kakovost življenja stanovalcev si vsi zaposleni v našem domu (socialni delavec, zdravstveno negovalno osebje, fizioterapevt, delovni terapevt, zaposleni v kuhinji, pralnici, službi vzdrževanja in upravi) stalno prizadevamo prepoznavati, slediti in zadovoljiti individualne potrebe stanovalcev v sodelovanju z njihovimi svojci in zanje pomembnimi osebami.

V Domu imamo 74 enoposteljnih in 63 dvoposteljnih sob. Stanovalcem je omogočeno bivanje v sobah z različnim standardom. Stanovalce spodbujamo, da si sobe uredijo po svojih željah, da bi se počutili čim bolj prijetno in domače.

Scroll to Top
Skip to content