Naše poslanstvo

Osnovno poslanstvo je izvajanje intencionalnega varstva starejših od 65 let, ki zaradi bolezni, starosti ali drugih razlogov ne morejo živeti doma.

Poslanstvo doma je zagotavljanje celovite in kakovostne skrbi, ki se zagotavlja z individualno obravnavo, načrtovanjem oskrbe in timskim pristopom. Dom se z namenom ustvarjanja kakovostnega bivanja in dobrega počutja stanovalcev povezuje z okoljem, različnimi izvajalci, organizacijami in društvi in izvaja veliko najrazličnejših aktivnosti v skladu z interesi in zmožnostmi stanovalcev.

Naše poslanstvo je tudi dvig kvalitete življenja starejših ljudi in njihovih družin in izboljšanje možnosti za premagovanje njihovih stisk in težav.

Scroll to Top
Skip to content