Kakovost

0. Zapisi o ukrepih

ZAPISI O UKREPIH

1. Zadovoljstvo

1.1 Zadovoljstvo stanovalcev

1.2 Zadovoljstvo uporabnikov

1.3. Zadovoljstvo zaposlenih

2. Pohvale, pripombe, mnenja, pritožbe

3. ISO standard 9001

3.1 Poslovnik

POSLOVNIK-KAKOVOSTI-IN-VARNOSTI

3.2 Organizacijski predpisi

3.2.1 Proces vodenja

OP 01 PROCES VODENJA

3.2.1.1 Politika kakovosti

POLITIKA KAKOVOSTI

3.2.1.2 Strateški in letni cilji

STRATEŠKI IN LETNI CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2023

3.2.1.3 Pravilniki

PR 09 POŽARNI RED

PR 01-STATUT

PR 03 POSLOVNIK O DELU SVETA ZAVODA DOMA UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE

PR 04 PRAVILNIK O VOLITVAH IN ODPOKLICU ČLANOV PREDSTAVNIKOV DELAVCEV V SVET DOMA

PR 05 PRAVILNIK O DELOVNEM ČASU IN ZAGOTAVLJANJU NEPREKINJENEGA INSTITUCIONALNEGA VARSTVA

PR 14 PR 14 PRAVILNIK O DOLOČITVI DEL IN NALOG COVID-19-002Pravilnik-o-dolocitvi-del-in-nalog-COVID-19-002

3.2.1.4 Navodila za delo

ND SPL 13 Obvladovanje tveganj

3.2.1.5 Obrazci

OB SPL 34 SOGLASJE ZA VOLILNO KOMISIJO

OB SPL 35 POROČILO O REZULTATIH VOLITEV ZAPOSLENI

OB SPL 37 POTRDILO O IZVOLITVI ZAPOSLENI

OB SPL 39 ZAPISNIK O REZULTATIH VOLITEV ZAPOSLENI

OB SPL 40 PREDLOG KANDIDATOV PREDSTAVNIKOV DELAVCEV ZA ČLANE SVETA ZAVODA

OB SPL 41 IZJAVA O KANDIDATURI

3.2.2 Proces obvladovanja dokumentacije

OP 02 – PROCES OBVLADOVANJA DOKUMENTACIJE (003)

3.2.2.1 Pravilniki

PRAVILNIK O TEHNIČNIH IN ORGANIZACIJSKIH UKREPIH ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV SKLADNO Z DOLOČBAMI SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

3.2.2.2 Navodila za delo
3.2.2.3 Obrazci

OB KAD 02 Izjava o varovanju osebnih podatkov

OB SPL 01 ZAPISNIK O IZLOČITVI DOKUMENTOV IN ODDAJI V UNIČENJE

OB SPL 02 POŠTA ZA SVOJCE

OB SPL 36 POŠTA STANOVALCEV

OB SPL 38 PAKETI ZA STANOVALCE

OB SPL 44 PRIPOROČENA POŠTA ZA STANOVALCE

SEZNAM DOKUMENTACIJE

3.2.3 Proces socialnega dela

OP 03 PROCES SOCIALNEGA DELA

3.2.3.1 Pravilniki

PR 02 HIŠNI RED

PR 07 PRAVILNIK O MINIMALNIH TEHNIČNIH ZAHTEVAH ZA IZVAJALCE SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

PR 16 PRAVILNIK O SPREJEMU, PREMESTITVI IN ODPUSTU STANOVALCEV

PR 17 PRAVILNIK O SOCIALNOVARSTVENIH STORITVAH IN O RAZVRŠČANJU STANOVALCEV V KATEGORIJE

PR 21 PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE ZA SPREJEM IN ODPUST

PR 29 PRAVILNIK O PROSTOVOLJNEM DELU

3.2.3.2 Navodila za delo

ND SPL 06 Navodilo za delo s stanovalci z demenco

3.2.3.3 Obrazci

OB SOC 01 ZAPISNIK O SPREJEMU

OB SOC 02 IZJAVA O DOPLAČILU

OB SOC 03 PREUSMERITEV POKOJNINE

OB SOC 05 POOBLASTILO ZA DVIG POKOJNINE

OB SOC 06 ODGOVOR O ZAVRNITVI SPREJEMA

OB SOC 07 PREMESTITEV LASTNA ŽELJA

OB SOC 08 PREMESTITEV PREDLOG KOMISIJE

OB SOC 09 PREUSMERITEV POŠTE

OB SOC 10 POTRDILO O BIVANJU

OB SOC 11 POTRDILO O STALNEM PREBIVALIŠČU

OB SOC 12 RAZKLENITEV DOGOVORA

OB SOC 13 ODGOVOR NA PROŠNJO DOMAČI

OB SOC 14 ODGOVOR NA PROŠNJO TUJI

OB SOC 15 IZJAVA O SOGLASJU ZA DELO ŠTUDENTOV

OB SOC 16 POOBLASTILO ZA NAROČANJE INKONTINENČNIH PRIPOMOČKOV

OB SOC 17 IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

OB SOC 18 ŽIVLJENJSKA ZGODBA

OB SOC 19 SPREMEMBE V BIVANJU STANOVALCEV

OB SOC 20 ZAPISNIK KOMISIJE IZREDNI

OB SOC 21 ANKETNI VPRAŠALNIK SVOJCI

OB SOC 22 ANKETNI VPRAŠALNIK STANOVALCI

OB SOC 23 IZJAVA STANOVALCA MLAJŠEGA OD 65 LET

OB SOC 24 ODGOVOR NA PROŠNJO ZAČASNI

OB SOC 25 ODGOVOR NA PROŠNJO DOMAČI EVIDENČNI

OB SOC 26 ZAVRNITEV SPREJEMA

OB SOC 27 ZAPISNIK KOMISIJE

OB SOC 28 ZAPISNIK KOMISIJE IZREDNI

OB SOC 29 ZAČASNI SPREJEM ODGOVOR

OB SOC 30 ZAČASNI SPREJEM ZAPISNIK

3.2.4 Proces zdravstvene nege in oskrbe

OP 04 PROCES ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

3.2.4.1 Pravilniki

PR 27 RAVNANJE Z ODPADKI

PR 28 ZA BOLNIŠNIČNE OKUŽBE POBO

PR 37 PRAVILNIK O NAČINU IZPOLNJEVANJA PCT POGOJA

3.2.4.2 Navodila za delo

ND ZNO 01 Aktivnosti zdravstvene nege in oskrbe

ND 02.01 RAZKUŽEVANJE ROK

ND 02.02 UMIVANJE ROK

ND 02.03 USTNA NEGA

ND 02.04 UMIVANJE ZOBNE PROTEZE

ND 02.05 ANOGENITALNA NEGA

ND 02.06 POSTELJNA NEGA

ND 02.07 STRIŽENJE NOHTOV

ND 02.08 POSTILJANJE PRAZNE POSTELJE

ND 02.09 POSTILJANJE ZASEDENE POSTELJE

ND 02.10 KOPANJE STANOVALCA

ND 02.11 BRITJE BRADE

ND 02.12 UKREPI PRI STANOVALCIH KOLONIZIRANIMI Z VEČKRATNO ODPORNIMI BAKTERIJAMI

ND 02.13 PERORALNA APLIKACIJA ZDRAVIL

ND 02.14 APLIKACIJA KAPLJIC IN MAZIL V OKO

ND 02.15 APLIKACIJA ČISTILNE KLIZME

ND 02.16 APLIKACIJA SVEČK

ND 02.17 APLIKACIJA ZDRAVIL SUBKUTANO

ND 02.18 APLIKACIJA INZULINA

ND 02.19 NASTAVITEV SC INFUZIJE

ND 02.20 PRIPRAVA INFUZIJSKE STEKLENICE

ND 02.21 APLIKACIJA TERAPIJE INTRAMUSKOLARNO

ND 02.22 APLIKACIJA ZDRAVIL PREKO NAZOGASTRIČNESONDE ALI GASTROSTOME

ND 02.23 APLIKACIJA TERAPIJE Z INHALACIJAMI

ND 02.24 APLIKACIJA KISIKA PREKO NOSNEGA KATETRA

ND 02.25 APLIKACIJA PREKO MASKE OHIO

ND 02.26 ASPIRACIJA PREKO UST IN NOSU

ND 02.27 HRANJENJE STANOVALCA

ND 02.28 ENTERALNO HRANJENJE STANOVALCA

ND 02.29 UVAJANJE NASOGASTRIČNE SONDE

ND 02.30 KATETIRIZACIJA ŽENSKE

ND 02.31 ENKRATNA KATETERIZACIJA ŽENSKE

ND 02.32 MENJAVA URINSKE VREČKE

ND 02.33 PRAZNENJE URINSKE VREČKE

ND 02.34 ODSTRANITEV STALNEGA URINSKEGA KATETRA

ND 02.35 MERJENJE KRVNEGA TLAKA

ND 02.36 MERJENJE TELESNE TEMPERATURE

ND 02.37 MERJENJE SRČNEGA PULZA

ND 02.38 MERJENJE FREKVENCE DIHANJA

ND 02.39 MERJENJE SATURACIJE

ND 02.40 MERJENJE KRVNEGA SLADKORJA

ND 02.41 ODVZEM URINA ZA PREISKAVE

ND 02.42 ODVZEM BLATA ZA PREISKAVE

ND 02.43 ODVZEM BRIS RANE

ND 02.44 ODVZEM VENOZNE KRVI

ND 02.45 ODVZEM KAPILARNE KRVI

ND 02.46 SNEMANJE EKG

ND 02.47 OSKRBA UMRLEGA

ND ZNO 03 Osebna urejenost zaposlenih

ND ZNO 04 Protokol ravnanja z zdravili

ND ZNO 05 Protokol reanimacije

ND ZNO 06 Odvzem biološkega materiala in transport

ND ZNO 07 Protokol obravnave stanovalca s sladkorno boleznijo

ND ZNO 08 Načrt usposabljanja novozaposlenega E

ND 12 RAZVRŠČANJE PERILA NA ODDELKU

ND ZNO 10 NAVODILO ZA DELO OB NEPRIČAKOVANIH SITUACIJAH

ND ZNO 11 Navodila ob incidentu

ND 24 NAVODILA MENTORJU

ND 27 PROTOKOL ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE PROSTOROV

ND ZNO 12 PROTOKOL SPREJEMA OBISKOVALCEV COVID-19

ND ZNO 13 Opredelitev sive in rdeče cone

ND ZNO 14 Protokol za delo v času Covid 19

3.2.4.3 Obrazci

OB ZNO 01 NEGOVALNA ANAMNEZA

OB ZNO 02 OCENA BOLEČINE

OB ZNO 03 LIST INKONTINENCE

OB ZNO 04 IZJAVA O ALERGIJI NA HRANO

OB ZNO 05 ODPUST PREMESTITVENI LIST

OB ZNO 07 DODATKI STANOVALCEV

OB ZNO 08 SOGLASJE ZA DODATKE ZA STANOVALCE

OB ZNO 09 PALIATIVNA OSKRBA

OB ZNO 10 ODVZEMI ZA LABORATORIJSKE PREISKAVE

OB ZNO 11 OCENA RAZJEDE ZARADI PRITISKA

OB ZNO 12 ZDRAVSTVENA NEGA

OB ZNO 13 EVIDENCA KOPANJA

OB ZNO 14 EVIDENCA ODVAJANJA

OB ZNO 15 LIST OBRAČANJA

OB ZNO 16 OSKRBA DODATNE STORITVE

OB ZNO 17 SEZNAM OSEBNIH STVARI STANOVALCEV

OB ZNO 18 EVIDENCA PREGLEDA ZDRAVIL

OB ZNO 19 BILANCA ZAUŽITE TEKOČINE

OB ZNO 21 EVIDENCA NAROČIL ZA PREGLED PRI PSIHIATRU

OB ZNO 22 ZAPIS O OBVEŠČANJU DEŽURNEGA ZDRAVNIKA

OB ZNO 23 EVIDENCA O TOČENJU VODE

OB ZNO 26 MERJENJE TEMPERATURE HLADILNIKA IN ZRAKA

OB ZNO 27 VZDRŽEVANJE MEDICINSKO TEHNIČNE OPREME

OB ZNO 28 EVIDENCA PLAČLJIVIH DODATKOV

OB ZNO 29 PLAN ČIŠČENJA IN RAZKUŽEVANJA PROSTOROV Z ZDRAVILI

OB ZNO 30 PRIJAVA OKUŽBE Z MOŽNOSTJO PRENOSA OKUŽBE

OB ZNO 31 OBRAZEC ZA PREGLED ROKA UPORABNOSTI IN IZLOČITEV ZDRAVIL

OB ZNO 32 NADZOR KVALITETE IZVAJANJA STORITVE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

OB ZNO 33 EVIDENCA ČIŠČENJA PREVEZOVALNIH VOZIČKOV

OB ZNO 34 POROČILO ZDRAVSTVENE NEGE

OB ZNO 35 VARNOSTNA VIZITA

OB ZNO 36 PLAN INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV

OB ZNO 37 EVIDENCA KONTROLE KISIKA

OB ZNO 38 VIZITA PSIHIATRINJE

OB ZNO 39 IZJAVA ZAPOSLENEGA ZA DELO V ČASU POJAVA COVID-19

OB ZNO 40 SEZNAM VLOGE ZA DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO

OB ZNO 41 IZJAVA O PCT POGOJU

OB ZNO 42 OBVEŠČANJE RECEPCIJE

OB ZNO 43 EVIDENCA POVIJANJA NOG

OB ZNO 44 ODPUST ST. OBRAZEC

OB ZNO 45 ZAPIS O NEŽELENEM DOGODKU

OB ZNO 46 ODVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA

OB ZNO 47 JEDILNI LISTI – ODDELEK

OB ZNO 48 ZAPIS INTERNEGA STROKOVNEGA NADZORA

OB ZNO 49 UMERJANJE MEDICINSKE OPREME

OB ZNO 50 OPIS PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA

OB ZNO 51a SLEDENJE HIŠNEGA PERILA – ODDELEK

OB ZNO 51b SLEDENJE HIŠNEGA PERILA – PRALNICA

OB ZNO 52 MERJENJE KS

OB ZNO 53 DNEVNO VARSTVO

3.2.5 Proces ambulantne dejavnosti

OP 05 PROCES DELA V AMBULANTI – 4.3.21

3.2.5.1 Navodila za delo

NAV AMBULANTA KRANJSKA GORA, DSO VIHARNIK, DSO F. BERGLJA, DSO J. BENEDIKA, DOM M. LANGUSA, ZAVOD SV. MARTINA

NAV ANALNI BRIS NAVODILA PACIENTOM

NAV CENTRIFUGIRANJE VZORCEV

NAV CHLAMYDIA V URINU NAVODILO PACIENTOM

NAV MERILA ZA ZAVRNITEV VZORCEV

NAV NAKLJUČNI VZOREC URINA NAVODILO PACIENTOM

NAV ODVZEM KRVI KRATKO ZA NA STENO

NAV ODVZEM KRVI NAVODILA PACIENTOM

NAV ODVZEM KRVI VENOZNI KAPILARNI

NAV OGTT NAVODILA PACIENTOM

NAV OKULTNA KRI V BLATU NAVODILA PACIENTOM

NAV PRIPRAVA IN TRANSPORT VZORCEV V ZUNANJE LABORATORIJE

NAV URIN ZA ALBUMINE NAVODILA PACIENTOM

NAV URIN ZA MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE NAVODILA PACIENTOM

NAV ZA TRANSPORT IZ LOKACIJ

NAV ZBIRANJE URINA NAVODILA PACIENTOM

OBR POŠILJANJE PREISKAV ABECEDNI SEZNAM

SOP-III.12.ZUNANJI LABORATORIJI

ND 06 ODVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA, TRANSPORT IN ZAVRNITVENI KRITERIJI

KRATKA NAVODILA KAPILARNI ODVZEM ZA PČ

ODVZEM KRVI VENOZNI KAPILARNI

3.2.5.2 Obrazci

OB AMB 01 OBRAZEC ZA VODENJE IN OBRAČUN OPRAVLJENEGA DELA ZDRAVNIKOV SPECIALISTOV

OB AMB 02 OBRAZEC ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE

OB AMB 03 PREGLED REANIMACIJSKE TASE

OB AMB 04 PRISTANEK NA CEPLJENJE PROTI SEZONSKI GRIPI

OB AMB 05 SOGLASJE ZA NAKUP ZDRAVIL, KI SE DOPLAČAJO

3.2.6 Proces izboljševanja

OP 06 PROCES IZBOLJŠEVANJA

3.2.6.1 Pravilniki

PR 34 PRAVILNIK O PRAVICI DO PRIPOMB MNENJ, PONUDB, PRITOŽB IN POTEH UGOVORA TER REŠEVANJA LE-TEH

3.2.6.2 Navodila za delo

ND SPL 03 Navodila o poteh pohval in pritožb

3.2.6.3 Obrazci

OB PND 28 ANKETNI VPRAŠALNIK UPORABNIKI

OB SOC 21 ANKETNI VPRAŠALNIK SVOJCI

OB SOC 22 ANKETNI VPRAŠALNIK STANOVALCI

OB SPL 04 PROGRAM NOTRANJIH PRESOJ

OB SPL 04 ZAPIS O NESKLADNOSTI

OB SPL 06 URNIK NPK

OB SPL 07 VPRAŠALNIK NOTRANJE PRESOJE

OB SPL 08 ZAPIS O UKREPIH 2

OB SPL 12 PISNA POHVALA PRITOŽBA

OB SPL 13 ZAPIS O PRITOŽBI

OB SPL 14 KORISTNI PREDLOG ZAPOSLENEGA

OB SPL 15 SEZNAM KORISTNIH PREDLOGOV

OB SPL 16 ZAPIS O DELOVANJU PROCESA

3.2.7 Proces fizioterapije in delovne terapije

OP 07 PROCES DELA V FIZIOTERAPIJI IN DELOVNI TERAPIJI

3.2.7.1 Navodila za delo

NAVODILO ZA DELO S STANOVALCI Z DEMENCO

ND DFT 01 Prilagojena PASS lestvica

ND DFT 02 Dihalne vaje

ND DFT 03 Vaje za kolčni in kolenčni sklep

ND DFT 04 Vaje za ramena s palico

ND DFT 05 Vaje za stopala

ND DFT 06 Vaje za vratno hrbtenico

ND DFT 07 Vaje za zapestje in prste

3.2.7.2 Obrazci

OB DFT 11 INDIVIDUALNI NAČRT FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE

OB DFT 12 OSEBNI NAČRT FIZIOTERAPIJE

OB DFT 13 POROČILO FIZIOTERAPIJE

OB DFT 14 NAROČILO NA FIZIOTERAPIJO

OB DFT 15 LIST FIZIOTERAPIJE

OB DFT 16 KARTON FIZIOTERAPIJE

OB DFT 17 EVIDENCA STANOVALCEV PRI TELOVADBI

OB DFT 18 SEZNAM POSEDANJA

OB DFT 19 TEST VSTANI IN POJDI

OB DFT 20 MERITVE GIBLJIVOSTI SKLEPOV

OB DFT 21 PRILAGOJENA PASS LESTVICA

3.2.8 Proces tehnično vzdrževalne službe

OP 08 PROCES VZDRŽEVALNO TEHNIČNE SLUŽBE

3.2.8.1 Pravilniki

PR 27 RAVNANJE Z ODPADKI

PR 28 BOLNIŠNIČNE OKUŽBE POBO 1

PR 29 PRAVILNIK O DELOVNI OBLEKI, OBUTVI IN OSEBNI VAROVALNI OPREMI

3.2.8.2 Navodila za delo

ND TEH 01 Razvrščanje perila na oddelku

ND TEH 02 Navodila za čiščenje in razkuževanje

ND TEH 03 Delo v pralnici

ND TEH 04 Nujni klici

3.2.8.3 Obrazci

OB TEH01 SEZNAM OBISKOV

OB TEH02 NAROČANJE NA OBISKE

OB TEH03 ODHODI V TRGOVINO

OB TEH04 PODATKI OBISKOVALCI

OB TEH05 PLAN PREVENTIVNEGA VDRŽEVANJA NA OBJEKTU S PRIPADAJOČO OPREMO

OB TEH06 ČIŠENJE VENTILATORJEV

OB TEH07 ČIŠČENJE MREŽIC NA PIPAH

OB TEH08 POPIS TEMPERATURE VODE

OB TEH08A POPIS TEMPERATURE VODE

OB TEH08B POPIS TEMPERATURE VODE

OB TEH09 EVIDENCA ČIŠČENJA PROSTOROV

OB TEH10 SEZNAM PERILA

OB TEH11 STANOVALCI V SIVI ALI RDEČI CONI

OB TEH12 STANOVALCI ČASOPIS

OB TEH13 NALOGE ZA VZDRŽEVALCE

OB TEH14 SEZNAM STANOVALCEV PO SOBAH

OB TEH15 POSEBNOSTI GLEDE OBISKOV

OB TEH16 FRIZERKA

OB TEH17 ŠIVILJA

OB TEH18 PLAČILO POLOŽNIC

OB TEH19 PEDIKERKA

OB TEH20 SEZNAM FRIZERKA

OB TEH21 SEZNAM PERILA

OB TEH23 TRANSPORT LABORATORIJSKEGA MATERIALA

OB TEH24 EVIDENCA ČIŠČENJA

OB TEH25 TOČENJE VODE

OB TEH26 PREGLED PRVE POMOČI

OB TEH27 PREVENTIVNI PREGLEDI DVIGAL ZA STANOVALCE

OB TEH28 PREVENTIVNI PREGLEDI NEGOVALNIH POSTELJ

OB TEH29 SEZNAM PERILA – TEDENSKA

OB TEH30 POPIS PERILA

OB TEH31 EVIDENCA OSEBNIH STVARI POKOJNIH STANOVALCEV

OB TEH32 SERVISNE STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

OB TEH33 ODSOTNOST STANOVALCEV

OB TEH34 EVIDENCA MANJKAJOČIH OSEBNIH STVARI

OB TEH35 DOSTAVA IN PREVZEM ZDRAVIL IZ LEKARNE

OB TEH36 NAROČILNICA ZA KAVARNO BUKVICA

OB TEH37 DOBAVNICA ZA RECEPCIJO DFB

OB TEH39 PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE VITRINE V KAVARNI

OB TEH40 EVIDENCA ČIŠČENJA KAVARNA RECEPCIJA

OB TEH40 EVIDENCA ČIŠČENJA KAVARNA RECEPCIJA

3.2.9 Proces nabave

OP 09 PROCES NABAVE

3.2.9.2 Navodilo za delo

ND SPL 15 Knjiženje živil

3.2.9.3 Obrazci

OB SPL 09 OCENJEVALNI LIST ZA DOBAVITELJA MATERIALA

OB SPL 10 OCENJEVANJE PONUDNIKOV STORITEV/a>

OB SPL 32 REKLAMACIJSKI ZAPISNIK

OB SPL 33 IZDAJA EKONOMAT ŽIVILA

OB SPL 42 IZDAJA EKONOMAT ČISTILA

3.2.10 Proces priprave, obdelave in postrežbe prehrane

OP 10 PROCES PRIPRAVE, OBDELAVE IN POSTREŽBE PREHRANE

3.2.10.1 Pravilniki
3.2.10.2 Navodila za delo

ND KUH 01 Navodilo za pomivanje posode

3.2.10.3 Obrazci

OB KUH 01 EVIDENCA PRITOŽB, PRIPOMB IN POHVAL GLEDE HRANE

OB KUH 02 EVIDENCA IZREDNIH DOGODKOV

OB KUH 03 EVIDENCA ČIŠČENJA INTERNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA

OB KUH 04 OBISKI SERVISERJEV

OB KUH 05 KONTROLA OHLAJANJA ZA VEČJE KOLIČINE JEDI

OB KUH 06 KONTROLA TEMPERATURE JEDI PRI POGREVANJU

OB KUH 07 KONTROLA ŽIVIL NA PREVZEMU

OB KUH 08 REKLAMACIJSKI ZAPISNIK

OB KUH 09 KONTROLA TEMPERATURE JEDI NA IZDAJNI LINIJI

OB KUH 10 KONTROLA TEMPERATURE JEDI PRI PORCIRANJEM V POSODE PRED TRANSPORTOM

OB KUH 11 KONTROLA TEMPERATUR V HLADILNIH IN ZAMRZOVALNIH ENOTAH – KUHINJA

OB KUH 12 KONTROLA TEMPERATUR V HLADILNIH IN ZAMRZOVALNIH ENOTAH – KLET

OB KUH 13 KONTROLA TEMPERATUR IN VLAGE V SKLADIŠČU ZA KROMPIR

OB KUH 14 PREVERJANJE DELOVANJA VBODNIH IN OSTALIH TERMOMETROV

OB KUH 15 KONTROLA TOPLOTNE OBDELAVE

OB KUH 16 INTERNO IZOBRAŽEVANJE

OB KUH 17 SEZNAM PRIBORA IN POSODE ZA NA ODDELEK

OB KUH 18 EVIDENCA ČIŠČENJA ZA KUHINJO

OB KUH 19 EVIDENCA ČIŠČENJA ZA KLET KUHINJE

OB KUH 20 EVIDENCA ČIŠČENJA VEZNI HODNIK

OB KUH 21 EVIDENCA ČIŠČENJA APARATI

OB KUH 22 EVIDENCA ČIŠENJA KUHINJA 1

OB KUH 23 EVIDENCA ČIŠČENJA APARATI 1

OB KUH 24 EVIDENCA ČIŠČENJA BELA POSODA

OB KUH 25 EVIDENCA ČIŠČENJA JEDILNICE ZA ZAPOSLENE

3.2.11 Proces obvladovanja kadrov

OP 11 PROCES VODENJA KADROV

3.2.11.1 Pravilniki

PR 33 UKREPI ZA NEDISKRIMINATORNO POLITIKO DELA IN ZAPOSLOVANJA, TRPINČENJE IN DRUGA NADLEGOVANJA TER VAROVANJE DOSTOJANSTVA

PR 36 PROMOCIJA ZDRAVJA

PR 39 PRAVILNIK O NAPREDOVANJU STROKOVNIH DELAVCEV IN STROKOVNIH SODELAVCEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V NAZIVE

PR 40 PRAVILNIK O PRIPRAVNIŠTVU ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN ZDRAVSTVENIH SODELAVCEV

PR 41 PRAVILNIK O PRIJAVAH NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

PR 41 PRAVILNIK O PRIJAVAH NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

PRAVILNIK O DELU DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

PRAVILNIK O IZVAJANJU KONTROLE BOLNIŠKEGA STALEŽA T

PRAVILNIK O IZVAJANJU KONTROLE BOLNIŠKEGA STALEŽA T

PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI DELOVNIH MEST

PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI DELOVNIH MEST

PRAVILNIK O SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONIH

3.2.11.2 Navodila za delo

ND SPL 07 Kodeks ravnanja zaposlenih v DFBJ

ND SPL 08 Postopek zaposlitve

ND SPL 09 Letni razgovor

ND SPL 10 Navodila mentorju

ND SPL 11 Evidentiranje delovnega časa

ND SPL 12 Obvestilo o letnem razporedu delovnega časa

3.2.11.3 Obrazci

OB KAD 01 OSEBNI LETNI RAZGOVOR

OB KAD 02 IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

OB KAD 03 PODATKI NOVOZAPOSLENEGA

OB KAD 04 SOGLASJE ZA TELEFONE, EMAIL IN SLIKE

OB KAD 05 POROČILO MENTORJA

OB KAD 06 SEZNANITEV Z AKTI

OB KAD 07 PREDLOG POGODBE O ZAPOSLITVI

OB KAD 08 IZJAVA PREVOZ NA DELO

OB KAD 09 EVIDENCA SISTEMATSKIH PREGLEDOV ZAPOSLENIH

OB KAD 11 POTNI NALOG

OB KAD 12 POTNI NALOG PND

OB KAD 13 IZJAVA ZA VARNO DELO Z ZADOLŽNICO

OB KAD 14 PRIJAVA NASILJA

OB KAD 15 IZJAVA MALICA

OB KAD 16 LISTA PRISOTNOSTI

OB KAD 17 DELO OD DOMA

OB KAD 18 IZJAVA ZA POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA

OB KAD 19 EVIDENCA PRISOTNOSTI DELA PO POGODBI O OPRAVLJANJU ZAČASNEGA ALI OBČASNEGA DELA

OB KAD 20 SOGLASJE ZA NADURNO IN NOČNO DELO

OB KAD 21 SOGLASJE ZA NADURNO IN NOČNO DELO ZA STARŠE

OB KAD 22 VLOGA ZA ODOBRITEV IZREDNEGA DOPUSTA

OB KAD 23 VLOGA ZA ODOBRITEV PLAČANEGA DOPUSTA

OB KAD 24 SEZANANITEV S POŽARNIM REDOM

OB KAD 25 IZJAVA O SEZNANITVI S SPLETNO STRANJO

3.2.12 Proces pomoči na domu

OP 12 PROCES POMOČI NA DOMUU

3.2.12.1 Pravilniki

PR 20 PRAVILNIK O POSTOPKIH PRI UVELJAVLJANJU, IZVAJANJU IN PREKINITVI STORITVE POMOČ NA DOMU

3.2.12.2 Navodila za delo
3.2.12.3 Obrazci

OB PND 01 PROŠNJA ZA IZVAJANJE SOCIALNE OSKRBE NA DOMU

OB PND 02 POROČILO O PRVEM OBISKU NA DOMU

OB PND 03 PROŠNJA ZA SPORAZUMNO RAZVEZO DOGOVORA

OB PND 04 IZJAVA O MOBILNEM BELEŽENJU

OB PND 05 IZJAVA O POSTAVITVI POOBLAŠČENCA

OB PND 06 SOGLASJE GDPR ZA UPORABNIKE

OB PND 07 SOGLASJE GDPR ZA DRUŽINSKE ČLANE

OB PND 08 PROŠNJA ZA POVEČAN ALI ZMANJŠAN OBSEG SOCIALNE OSKRBE NA DOMU

OB PND 09 IZJAVA O DOPLAČEVANJU SOCIALNE OSKRBE NA DOMU

OB PND 10 OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA COVID

OB PND 11 CENIK 2021

OB PND 12 DOGOVOR JESENICE

OB PND 13 DOGOVOR KRANJSKA GORA

OB PND 14 DOGOVOR ŽIROVNICA

OB PND 15 ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO NADURNEGA DELA

OB PND 16 DODATEK JESNICE

OB PND 17 DODATEK KRANJSKA GORA

OB PND 18 DODATEK ŽIROVNICA

OB PND 19 VPRAŠALNIK COVID

OB PND 20 SKLEP O DOLOČITVI NADURNEGA DELA

OB PND 21 DOPIS ZA POROČANJE OBČINAM

OB PND 23 ZAPISNIK O PREVZEMU KLJUČEV

OB PND 24 ZAPISNIK O VRAČILU KLJUČEV

OB PND 25 PROŠNJA DELAVCA ZA KONVERTIRANJE LETNEGA DOPUSTA

OB PND 26 SKLEP KONVERTIRANJE LETNEGA DOPUSTA

OB PND 27 VLOGA ZA IZDAJO PARKIRNIH KART

OB PND 28 ANKETNI VPRAŠALNIK UPORABNIKI

OB PND 29 ANKETNI VPRAŠALNIK SVOJCI UPORABNIKOV

OB PND 30 IZJAVA O UPORABI PARKIRNE KARTE

OB PND 31 PROŠNJA ZA NAROČILO KOSILA

OB PND 32 IZJAVA O ALERGIJI NA HRANO

OB PND 33 ZAHTEVEK ZA NAROČILO KOSILA

OB PND 35 DELO V SIVI IN RDEČI CONI

OB PND 36 DOPIS ZA SPOROČANJE UPORABNIKOM

OB PND 37 EVIDENCA OPRAVLJENIH UR SUPERVIZIJSKIH SREČANJ

OB PND 38 PRILOGA K NALOGU ZA SLUŽBENO POTOVANJE

OB PND 39 NALOG ZA SLUŽBENO POTOVANJE POMOČ NA DOMU

3.2.13 Proces splošno finančne računovodske službe

OP 13 PROCES FRSS

3.2.13.1 Pravilniki

PR 17 PRAVILNIK O MERILIH IN NAČINU OBRAČUNA IN PLAČILA ST

PR 23 PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU

PR 24 PRAVILNIK O PLAČEVANJU Z GOTOVINO IN BLAGAJNIŠKEM MAKSIMUMU

PR 26 PRAVILNIK O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV

PR 37 PRAVILNIK O DOPOLNITVI PRAVILNIKA O EVIDENČNIH POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

PR 38 PRAVILNIK O EVIDENČNIH POSTOPKIH JN 180117

3.2.13.2 Navodila za delo

ND SPL 04 Navodilo za delo popisnih komisij

3.2.13.3 Obrazci

OB SPL 19 SEZNAM ZA OBRAČUN STORITEV

OB SPL 20 SKLEPI O IZBIRI STORITEV

OB SPL 24 NAROČILA SADJA NA RECEPCIJI

OB SPL 25 EVIDENCA KOSIL ZA ZAPOSLENE

OB SPL 26 EVIDENCA ZA PRENOS ALI ODPIS OSNOVNIH SREDSTEV

OB SPL 27 POROČILO O OPRAVLJENEM DELU FRIZERKE

OB SPL 28 ZAPISNIK O PREVZEMU IN AKTIVACIJI OSNOVNEGA SREDSTVA

OB SPL 29 PREVZEM NUTILISA ZA STANOVALCA

OB SPL 30 ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO NADURNEGA DELA

OB SPL 31 SKLEP O DELU PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA

OB SPL 43 EVIDENCA DNEVNEGA PROMETA KAVARNE BUKVICA

3.2.14 Dejavniki tveganja

REGISTER TVEGANJ

Scroll to Top
Skip to content