Javni razpis za predmet javnega naročila po evidenčnem postopku – odvoz kuhinjskih odpadkov in odvoz infektivnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstva

15 november, 2019

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet javnega naročila po evidenčnem postopku, in sicer odvoz kuhinjskih odpadkov in odvoz infektivnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstva. Prosimo za oddajo ponudbe do petka, 22. 11. 2019, do 10:00 ure. Ponudbo (OBR-1 in predračun sklop 1 ter OBR-2 in predračun sklop 2) pošljite na elektronski naslov spela.sukic@ssz-slo.si. Ponudbe, prejete po tem datumu, bodo zavrnjene oziroma jih ne bomo upoštevali. V zadevi elektronskega sporočila navedite »Ponudba – Odvoz odpadkov«.

  1. Predmet naročila:
  • SKLOP 1: Odvoz kuhinjskih odpadkov
  • SKLOP 2: Odvoz infektivnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstva

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za oba sklopa. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati celotno besedilo povabila, tudi besedilo, navedeno pod tabelama predračunov za posamezna sklopa.

2. Naročilo velja za obdobje 24 mesecev, in sicer od 1.1.2020 do 31.12.2021. 

3. Merilo za izbor izvajalca za odvoz kuhinjskih odpadkov in odvoz infektivnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstva je najnižja ponujena cena z DDV za posamezen sklop. Za vsak sklop bo sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju.

4. Dodatne informacije o javnem naročilu prejmete pri Špeli Sukič, vodji računovodstva, na telefonu 04/ 5834 – 102.

Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na povezavi >

S prijaznimi pozdravi!

Scroll to Top
Skip to content