Razpisi

Javno naročilo “Novogradnja objekta E Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice (DRUGA PONOVITEV POSTOPKA)”

Objava javnega naročila “Novogradnja objekta E Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice (druga ponovitev postopka)”

Povezava do objave javnega naročila na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=447177

Javno naročilo “Novogradnja objekta E Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice (DRUGA PONOVITEV POSTOPKA)” Read More »

Javno naročilo »Novogradnja objekta E Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice« (PONOVITEV POSTOPKA)

Objava javnega naročila »Novogradnja objekta E Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice«

Povezava do objave javnega naročila na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=436143

Javno naročilo »Novogradnja objekta E Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice« (PONOVITEV POSTOPKA) Read More »

Razpisna dokumentacija za predložitev končnih ponudb v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

18 junij, 2021

Razpisno dokumentacijo za predložitev končnih ponudb si lahko preberete TUKAJ

Odločitev o oddaji javnega razpisa si lahko ogledate TUKAJ

Razpisna dokumentacija za predložitev končnih ponudb v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice Read More »

Obvestilo – Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

03 februar, 2021

Obvestilo kandidatu

Obvestilo št. 6 v okviru javnega razpisa »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice«, številka javnega razpisa: 4300-2/2019, s katerim se kandidata obvešča o elementih nadaljevanja konkurenčnega dialoga.

Obvestilo si lahko pogledate TUKAJ>

Obvestilo – Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice Read More »

Obvestilo – Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

24 april, 2020

Obvestilo kandidatu

v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice.

Obvestilo si lahko pogledate TUKAJ>

Projektno nalogo s prilogami in program izvajanja koncesije si lahko prenesete TUKAJ>

Obvestilo kandidatu z odgovori na dopis »Prošnja za podajo pojasnil« z dne 30.4.2020. si lahko pogledate TUKAJ>

Obvestilo kandidatu – odgovor na prošnjo z dne 19.5. za podaljšanje roka za oddajo vmesne rešitve si lahko pogledate TUKAJ>

Obvestilo kandidatu o nadaljevanju konkurenčnega dialoga si lahko pogledate TUKAJ>

Obvestilo – Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice Read More »

Javni razpis za predmet javnega naročila po evidenčnem postopku – odvoz kuhinjskih odpadkov in odvoz infektivnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstva

15 november, 2019

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet javnega naročila po evidenčnem postopku, in sicer odvoz kuhinjskih odpadkov in odvoz infektivnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstva. Prosimo za oddajo ponudbe do petka, 22. 11. 2019, do 10:00 ure. Ponudbo (OBR-1 in predračun sklop 1 ter OBR-2 in predračun sklop 2) pošljite na elektronski naslov spela.sukic@ssz-slo.si. Ponudbe, prejete po tem datumu, bodo zavrnjene oziroma jih ne bomo upoštevali. V zadevi elektronskega sporočila navedite »Ponudba – Odvoz odpadkov«.

  1. Predmet naročila:
  • SKLOP 1: Odvoz kuhinjskih odpadkov
  • SKLOP 2: Odvoz infektivnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstva

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za oba sklopa. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati celotno besedilo povabila, tudi besedilo, navedeno pod tabelama predračunov za posamezna sklopa.

2. Naročilo velja za obdobje 24 mesecev, in sicer od 1.1.2020 do 31.12.2021. 

3. Merilo za izbor izvajalca za odvoz kuhinjskih odpadkov in odvoz infektivnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstva je najnižja ponujena cena z DDV za posamezen sklop. Za vsak sklop bo sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju.

4. Dodatne informacije o javnem naročilu prejmete pri Špeli Sukič, vodji računovodstva, na telefonu 04/ 5834 – 102.

Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na povezavi >

S prijaznimi pozdravi!

Javni razpis za predmet javnega naročila po evidenčnem postopku – odvoz kuhinjskih odpadkov in odvoz infektivnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstva Read More »

Razpisna dokumentacija za javni razpis Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov v letih od 2020 do 2024

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice je dne 22.10.2019 na portalu javnih naročil objavil naročilo št.: JN007395/2019-W01, Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov v letih od 2020 do 2024. 

Povezava do objave na portalu javnih naročil je: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=329268

Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na povezavi > 

Pooblastilo za zastopanje zavarovalni posli

Popravek razpisne dokumentacije – popravek priloge G1 (na strani 40)

Razpisna dokumentacija za javni razpis Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov v letih od 2020 do 2024 Read More »

Scroll to Top
Skip to content