Obvestilo – Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

24 april, 2020

Obvestilo kandidatu

v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice.

Obvestilo si lahko pogledate TUKAJ>

Projektno nalogo s prilogami in program izvajanja koncesije si lahko prenesete TUKAJ>

Obvestilo kandidatu z odgovori na dopis »Prošnja za podajo pojasnil« z dne 30.4.2020. si lahko pogledate TUKAJ>

Obvestilo kandidatu – odgovor na prošnjo z dne 19.5. za podaljšanje roka za oddajo vmesne rešitve si lahko pogledate TUKAJ>

Obvestilo kandidatu o nadaljevanju konkurenčnega dialoga si lahko pogledate TUKAJ>

Obvestilo – Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice Read More »

Javni razpis za predmet javnega naročila po evidenčnem postopku – odvoz kuhinjskih odpadkov in odvoz infektivnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstva

15 november, 2019

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet javnega naročila po evidenčnem postopku, in sicer odvoz kuhinjskih odpadkov in odvoz infektivnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstva. Prosimo za oddajo ponudbe do petka, 22. 11. 2019, do 10:00 ure. Ponudbo (OBR-1 in predračun sklop 1 ter OBR-2 in predračun sklop 2) pošljite na elektronski naslov spela.sukic@ssz-slo.si. Ponudbe, prejete po tem datumu, bodo zavrnjene oziroma jih ne bomo upoštevali. V zadevi elektronskega sporočila navedite »Ponudba – Odvoz odpadkov«.

  1. Predmet naročila:
  • SKLOP 1: Odvoz kuhinjskih odpadkov
  • SKLOP 2: Odvoz infektivnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstva

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za oba sklopa. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati celotno besedilo povabila, tudi besedilo, navedeno pod tabelama predračunov za posamezna sklopa.

2. Naročilo velja za obdobje 24 mesecev, in sicer od 1.1.2020 do 31.12.2021. 

3. Merilo za izbor izvajalca za odvoz kuhinjskih odpadkov in odvoz infektivnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstva je najnižja ponujena cena z DDV za posamezen sklop. Za vsak sklop bo sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju.

4. Dodatne informacije o javnem naročilu prejmete pri Špeli Sukič, vodji računovodstva, na telefonu 04/ 5834 – 102.

Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na povezavi >

S prijaznimi pozdravi!

Javni razpis za predmet javnega naročila po evidenčnem postopku – odvoz kuhinjskih odpadkov in odvoz infektivnih in nenevarnih odpadkov iz zdravstva Read More »

Razpisna dokumentacija za javni razpis Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov v letih od 2020 do 2024

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice je dne 22.10.2019 na portalu javnih naročil objavil naročilo št.: JN007395/2019-W01, Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov v letih od 2020 do 2024. 

Povezava do objave na portalu javnih naročil je: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=329268

Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na povezavi > 

Pooblastilo za zastopanje zavarovalni posli

Popravek razpisne dokumentacije – popravek priloge G1 (na strani 40)

Razpisna dokumentacija za javni razpis Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov v letih od 2020 do 2024 Read More »

Razpisna dokumentacija za javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice, je v Uradnem listu RS, št. 48 (z dne 2.8.20199) objavil povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na tej povezavi (pdf) > 

Odločitev o priznanju usposobljenosti (pdf) >

Razpisna dokumentacija za predložitev rešitve, konkurenčni dialog pdf

xls dokument

Nova objava Razpisne dokumentacije za predložitev rešitve zaradi popravka datuma za prejem rešitve, javno odpiranje rešitev in za konkurenčni dialog (pdf) >

Razpisna dokumentacija za javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva Read More »

Scroll to Top
Skip to content